Цени и услуги

Месечна такса:

- за ученици и студенти
30лв на месец - от 10:00 до 16:00
35лв на месец - студентска от 08:00 до 17:00 и от 19:30 до 22:00
40лв на месец - студентска без ограничения

- стандартна
30лв на месец - 10 посещения
40лв на месец - от 08:00 до 17:00 и от 19:30 до 22:00
45лв на месец - без ограничения
- 3 месеца
80лв - за ученици и студенти
100лв - стандартна
- 6 месеца
140лв - за ученици и студенти
160лв - стандартна
- 12 месеца
250лв - за ученици и студенти
300лв - стандартна
Други услуги:
- Солариум
- Сауна
- Масаж